Danzstudion by Kennholt

Zumba & Linedance i Upplands Väsby

Vårterminen 2019
Måndag
 TISDAG
 ONSDAG
 TORSDAG
 FREDAG
 LÖRDAG
 SÖNDAG
V. 2
**********
Line Dance
18:00-19:00


Zumba
20:00


***********
Zumba
17:30-18:00


Zumba
13:30-14:00


Zumba
10:30-11:00

**********V. 3
**********
 Line Dance
18:00-19:15
Dans
Mamma Maria
Lindi shuffle

Zumba
20:00
**********
Zumba
17:30
 Zumba
13:30
  Zumba
10:30
********
V. 4 
  *********
Line Dance
18:00-19:15
Dans
Cowboy charleston

Zumba
20:00
  *********
  Zumba
17:30
  Zumba
13:30
  Zumba
10:30
  
**********
V. 5 
  ***********
Line Dance
18:00-19:30
Dans
REPETITION!!!

Zumba
20:00
  **********
  Zumba
17:30
  Zumba
13:30
  Zumba
10:30
  ********
V. 6 
  *********
Line Dance
18:00-19:30
Bye bye Mambo

Zumba
20:00-21:00
  ***********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
 *********
V. 7 
  ***********
Line Dance
18:00-19:30
Country walking

Zumba
20:00-21:00
  ************
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
********
V. 8 
  *********
Line Dance
18:00-19:30
Until the dawn

Zumba
20:00-21:00
  *********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
 
*********
V. 9 
*********  
Line Dance
18:00-19:30
REPETITION!!!

Zumba
20:00-21:00
  *********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
*********
 V. 10
  ************
Line Dance
18:00-19:30
Dans
First cha

Zumba
20:00-21:00
  **********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
*********
 V. 11
  ***********
Line Dance
18:00-19:30
Dans
Pop da booty

Zumba
20:00-21:00
  ***********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
********
V. 12 
  ********
Line Dance
18:00-19:30
Dans
Country 2 step

Zumba
20:00-21:00
  **********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
*********
 V. 13
  **********
Line Dance
18:00-19:30
REPETITION!!!

Zumba
20:00-21:00
  **********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
*******'
 V.14
  ********
Line Dance
18:00-19:30
Tush push

Zumba
20:00-21:00
  ********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
 *********
V. 15 
  ******'
Line Dance
18:00-19:30
Never & Forever

Zumba
20:00-21:00
  **********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
*******
V. 16 
  *********
Line Dance
18:00-19:30

Zumba
20:00-21:00
  *********
 PÅSK
 PÅSK
 PÅSK
 PÅSK
 V. 17
  *********
Line Dance
18:00-19:30
REPETITION!!!

Zumba
20:00-21:00
  *********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
*********
V. 18 
  **********
 VALBORG
  FÖRSTA MAJ
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
********
 V. 19
  ********
Line Dance
18:00-19:30

Zumba
20:00-21:00
  **********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
 ********
V. 20 
  **********
Line Dance
18:00-19:30

Zumba
20:00-21:00
  **********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
**********
 V. 21
  **********
Line Dance
18:00-19:30
AVSLUTNINGS DANS!!!!

Zumba
20:00-21:00
  ***********
  Zumba
17:30-18:30
  Zumba
13:30-14:30
  Zumba
10:30-11:30
**********